STRIDER onderzoek kijkt naar werking Sildenafil om doorbloeding moederkoek te verbeteren

Je bent zwanger. Dat is een mooie, bijzondere tijd. Maar het kan ook een onzekere tijd zijn. Bijvoorbeeld wanneer jouw moederkoek niet goed werkt en er daardoor een groeivertraging bij jouw ongeboren kindje wordt vastgesteld.

Veelal wordt er dan afgewacht. Afgewacht hoe de situatie in jouw baarmoeder zich zal ontwikkelen. Blijft de situatie goed genoeg voor jouw ongeboren kindje of verslechterd de situatie waardoor jouw kindje geboren zal moeten worden om erger te voorkomen. Deze aanpak is eigenlijk geen oplossing. Als jouw kindje kan blijven zitten of wanneer jouw kindje prematuur moet worden gehaald, in beide gevallen blijft er sprake van een groeiachterstand bij de geboorte vanwege de groeivertraging door een niet goed werkende moederkoek. Door de groeiachterstand en de waarschijnlijke vroeggeboorte is intensieve zorg nodig.

Gelukkig wordt er steeds meer ondezoek gedaan naar andere, betere behandelingen. Behandelingen die een groeivertraging verminderen en daarmee misschien ook de noodzakelijke vroeggeboorte kan worden voorkomen. Een van die behandelingen is het toedienen van Sildenafil.

Sildenafil is een vaatverwijder, ook wel bekend als Viagra. Uit twee, kleine onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van Sildenafil en 14 dierstudies blijkt dat Sildenafil de groei van de baby zou kunnen verbeteren doordat het het de doorbloeding van de moederkoek verbetert. Dit is goed en hoopvol nieuws.

Om zekerheid te krijgen dat Sildenafil de kans op een voldragen zwangerschap vergroot zonder dat de baby overlijdt is meer onderzoek nodig. Dit wordt gedaan met het STRIDER onderzoek. Dit ondezoek wordt uitgevoerd in Canada, Australiƫ, Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland.

In Nederland nemen de volgende ziekenhuizen deel aan het onderzoek.

  • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
  • VU Medisch Centrum, Amsterdam
  • Radboud Medisch Centrum, Nijmegen
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
  • Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
  • Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  • Maastricht Universitair Medisch Centrum,Maastricht
  • Isala Klinieken, Zwolle
  • Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Doelstelling is dat de deelnemende ziekenhuizen eind 2017 gezamenlijk minimaal 354 deelnemers aan het onderzoek hebben gehad. De helft van die beoogde 354 deelnemers zal 3 maal daags een niet-werkend medicijn (of een zogenaamd placebo) toegediend krijgen. De andere helft zal drie maal daags 25 miligram Sildenafil toegediend krijgen. De behandeling duurt voor beide groepen tot aan de bevalling of tot 32 weken zwangerschapsduur. Per augustus 2016 hebben in totaal 52 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek.

1) Vrouwen die tussen de 20.0 en 27.6 weken zwanger zijn en waarvan op de echo meting een groeiachterstand is waargenomen of;
2)vrouwen tussen de 28.0 en 29.6 weken zwanger waarvan het geschatte foetaal gewicht onder de 700 gram is
3) en waarvan de groeiachterstand waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een niet goed werkende moederkoek, komen in aanmerking voor deelname.

Bron: http://www.studies-obsgyn.nl/STRIDER/page.asp?page_id=1588

Laat een reactie achter